Privatlivspolitik

Hjertestartershop.dk gemmer og bruger dine data, men aldrig uden dit samtykke. Vi forsøger at gøre det helt transparent for dig, ved at tilbyde dig en direkte eksport af dine data. Du kan også slette dem, hvis ikke vi må opbevare dem længere.

Hjertestartershop.dk prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Vi efterlever vejledninger fra Persondataloven og Datatilsynet, så du sikkert kan opholde dig på vores hjemmeside.
Når du henvender dig til os via internettet, telefonisk eller på mail, vil din henvendelse i nogle tilfælde blive gemt elektronisk. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere, bortset fra i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde parternes aftale, herunder ved videregivelse af oplysninger til bank, fragtmand, leverandør m.m. Det er forbudt for disse virksomheder at anvende dine personoplysninger til andre formål end dem, vi har efterspurgt, eller som loven foreskriver. . Indsamlede data opbevares ikke i krypteret form, men er stadig godt beskyttet. Alle medarbejdere, der arbejder med persondata, er underlagt en underskrevet tavshedspligt.
Du kan indhente nærmere information om de oplysninger, vi har registreret om dig og få rettet eventuelle fejlregistreringer ved at henvende dig til Hjertestartershop.dk.
Oplysningerne slettes, når brugeren har været inaktiv i 5 år.