Danskarna är dåligt rustade för väckelse

Danskerne er dårligt rustede til genoplivning

Rädda liv med en defibrillator

Det räcker dock inte med att det är kort väg till en dygnsstartare om fler danskar ska överleva hjärtstopp.

Det krävs enkla färdigheter att utföra HLR och att kunna använda en hjärtstartare. Tyvärr svarar dock 40 % av danskarna att de inte känner sig väl rustade att utföra återupplivning om en olycka är framme.

Oftare än varannan timme kollapsar en person med hjärtstopp utanför sjukhusen i Danmark. Det motsvarar cirka 5 000 danskar på årsbasis.

Tyvärr visar nya siffror från Hjärtförbundet att danskarna är långt ifrån förberedda på hjärtstopp, även om det fyller deras vardag.

Alltså svarade mer än en tredjedel av befolkningen i en befolkningsenkät som Kantar Public gjort för Hjärtförbundet att de inte känner till var närmaste hjärtstartare finns.

Och i åldersgruppen 18-35 år vet mindre än hälften var närmaste hjärtstartare finns.

Samtidigt visar undersökningen att endast 31 procent av danskarna som faktiskt vet var hjärtstartaren finns, som har mindre än två minuter på sig att ta sig till en hjärtstartare. Det är alltså mindre än en tredjedel av dem som vet var defibrillatorn är, som säkert skulle kunna nå hjärtstartaren och tillbaka igen inom de kritiska tre till fem minuterna, när chansen att överleva är som störst.

– De första minuterna är väldigt tidskritiska för att överleva ett hjärtstopp, så tiden är ett helt avgörande inslag om vi vill att fler ska överleva ett hjärtstopp, säger Anne Kaltoft.

Idag överlever cirka 14 procent efter ett hjärtstopp.

Fakta om hjärtstopp

  • Varje år, ca. 5000 danskar med hjärtstopp utanför sjukhuset. Det motsvarar 14 personer per dag.
  • Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus är idag ca. 14 %
  • Fyra gånger fler överlever ett hjärtstopp idag jämfört med siffror från 2002.
  • Om ingen ingriper med återupplivning innan ambulansens ankomst kommer 1 av 17 att överleva
  • Om ett vittne ingriper med HLR innan ambulansen kommer kommer 1 av 7 att överleva
  • För personer i hjärtstillestånd som får HLR med hjälp av hjärtstartare innan ambulansen kommer, överlever 1 av 3.
  • Snabbt svar är viktigt. Enligt European Council for Resuscitation kan sannolikheten för överlevnad vara så hög som 50-70% om en person med hjärtstopp får återupplivning med hjälp av hjärtstartare inom 3-5 minuter.
  • De flesta får bestående skador eller dör om de inte får hjälp inom ca. 10 minuter. Efter ca. 6 minuter kan hjärnan börja ta skada och för varje minut som går utan återupplivning minskar chansen att överleva med ca. 10 %
  • Cirka. 3 av 4 hjärtstopp inträffar i privata hem. Siffror från 2021 visade att överlevnaden efter hjärtstopp i offentliga utrymmen är nästan 3 gånger större än i privata utrymmen. Det är därför viktigt att långt fler medborgare kan kliva in i det privata rummet, där chansen att överleva är lägst.

källa: Ritzau.dk


Äldre bloggar