Integritetspolicy

AED-SHOP.SE lagrar och använder dina uppgifter, men aldrig utan ditt samtycke. Vi försöker göra det helt transparent för dig genom att erbjuda dig en direktexport av dina data. Du kan också radera dem om vi inte längre får lagra dem.

AED-SHOP.SE prioriterar skyddet av personlig information. Vi följer instruktioner från personuppgiftslagen och den norska datatilsynet, så att du säkert kan vistas på vår webbplats.
När du kontaktar oss via internet, per telefon eller per post kommer din förfrågan i vissa fall att lagras elektroniskt. Vi behandlar alltid informationen konfidentiellt och lämnar den inte vidare till externa affärspartners, förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla parternas överenskommelse, inklusive vid vidarebefordran av information till banker, transportörer, leverantörer etc. Dessa företag är förbjudna att använda din personuppgifter för andra ändamål än de vi har begärt eller enligt lag. . Insamlad data lagras inte i krypterad form, men är ändå väl skyddad. Alla anställda som arbetar med personuppgifter omfattas av en undertecknad tystnadsplikt.
Du kan få mer detaljerad information om de uppgifter vi har registrerat om dig och få eventuella felaktiga registreringar rättade genom att kontakta Hjertestartershop.dk.
Informationen raderas när användaren varit inaktiv i 5 år.