Klagomål

Köparen ska omedelbart efter mottagandet göra en noggrann undersökning av leveransen för att säkerställa att varan är felfri och levererad enligt kontrakt. Om köparen vid denna tidpunkt anser att varan lider av ett fel måste han, om han vill åberopa felet, snarast möjligt ge Hjertestartershop.dk skriftligt meddelande om detta.
Hjertestartershop.dk:s leveranstider, skriftlig reklamation görs, köparen är utesluten i alla avseenden från att hävda alla defekter, ersättning eller eventuella garantianspråk eller andra rättigheter. När du handlar på AED-SHOP.SE ges du 2 års reklamationsrätt i enlighet med köplagen. Vår reklamationsrätt gäller material- och/eller tillverkningsfel. Reklamationen gäller inte fel eller skador orsakade av felaktig användning av produkten/tjänsten. Det innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller priset reducerat, beroende på den specifika situationen. Vissa produkter kan köpas med längre fabriksgaranti, som t.ex defibrillatorer.
Reklamationsrätten omfattar konstruktionsfel, tillverkningsfel, materialfel och komponentfel. Alla andra fel kan inte klagas på. Vid köp omfattar reklamationsrätten inte om fel och defekter uppstår på grund av transportskador, felaktig montering, installationsfel, överbelastning, våld mot produkten, oavsiktlig användning av produkten, bristande underhåll, bristande kunskap om hur man använder produkten. produkten eller andra liknande förhållanden som fabriken inte har inflytande över.
Vid tveksamhet bör kontakt tas till AED-SHOP.SE innan montering sker.
Ingen garanti ges på försäljning av begagnade produkter.