Skriv ett serviceavtal för din defibrillator

Information

INNEHÅLLER:

 • Nya elektroder och batteri i slutet av registrerat hållbarhetsdatum skickas till och byts ut av avtalsansvarig.
 • Nya elektroder och ev batteri vid akut användning som den avtalsansvarige ska byta ut.
 • Vi hjälper till med spårning av hjärtstartare på AMK/sjukhus efter akutanvändning för återlämning så snart som möjligt.
 • Vid låg batterinivå innan utgången kommer ett nytt batteri att skickas utan kostnad. Skickas till och ändras av den avtalsansvarige. Om det låga batteriläget beror på felaktig förvaring eller hantering tillfaller kostnaden för ett nytt batteri den avtalsansvarige.
 • Tillgång till nödtelefon.
 • Stöd vid användning av defibrillatorer.
 • Låna defibrillator efter akutanvändning.

(Priset varierar i förhållande till defibrillatormodellen. Priset för ett STANDARDavtal för modellerna: ZOLL 3, Lifepak CR2, Cardiac Science Powerheart G3 och G5 är 1 625 DKK inkl. moms)

INNEHÅLLER:

 • Nya elektroder och batteri i slutet av registrerat hållbarhetsdatum skickas till och byts ut av avtalsansvarig.
 • Nya elektroder och ev batteri vid akut användning som den avtalsansvarige ska byta ut.
 • Vi hjälper till med spårning av hjärtstartare på AMK/sjukhus efter akutanvändning för återlämning så snart som möjligt.
 • Vid låg batterinivå innan utgången kommer ett nytt batteri att skickas utan kostnad. Skickas till och ändras av den avtalsansvarige. Om det låga batteriläget beror på felaktig förvaring eller hantering tillfaller kostnaden för ett nytt batteri den avtalsansvarige.
 • Tillgång till nödtelefon.
 • Stöd vid användning av defibrillatorer.
 • Låna defibrillator efter akutanvändning.
 • Dessutom kör vi ut och byter delar vid normal bytestid.
 • Vi gör en funktionskontroll av hjärtstartaren och en besiktning av skåpet när vi kommer och byter ut delarna vid registrerat utgångsdatum.

(OBS: Priset för ett ONSITE-serviceavtal för modellerna: ZOLL 3, Lifepak CR2, Cardiac Science Powerheart G3 och G5 är DKK 3 593,75 inklusive moms årligen.)

INNEHÅLLER:

 • Nya elektroder och batteri i slutet av registrerat hållbarhetsdatum skickas till och byts ut av avtalsansvarig.
 • Nya elektroder och ev batteri vid akut användning som den avtalsansvarige ska byta ut.
 • Vi hjälper till med spårning av hjärtstartare på AMK/sjukhus efter akutanvändning för återlämning så snart som möjligt.
 • Vid låg batterinivå innan utgången kommer ett nytt batteri att skickas utan kostnad. Skickas till och ändras av den avtalsansvarige. Om det låga batteriläget beror på felaktig förvaring eller hantering tillfaller kostnaden för ett nytt batteri den avtalsansvarige.
 • Tillgång till nödtelefon.
 • Stöd vid användning av defibrillatorer.
 • Låna defibrillator efter akutanvändning.
 • Dessutom kör vi ut och byter delar vid normal bytestid.
 • Vi gör en funktionskontroll av hjärtstartaren och en besiktning av skåpet när vi kommer och byter ut delarna vid registrerat utgångsdatum.
 • Årligt kontrollbesök.
 • Registrering på TrygFondens hjärtstartarkort för användning bl.a hjärtlöpare.
 • Spårning av defibrillatorer efter akut användning.

(OBS: Priset för ett Premium-serviceavtal för modellerna: ZOLL 3, Lifepak CR2, Cardiac Science Powerheart G3 och G5 är 4 687,50 DKK - inklusive moms årligen.)

 • Vi ansvarar för att defibrillatorer registreras på hjärtstartarkort.
 • Vi ansvarar för allmänna uppdateringar.
 • Vi underhåller information och andra uppgifter i samband med registrering.
 • Vi gör kontrollsamtal i samband med att en hjärtlöpare remitteras till hjärtstartaren.
 • Spårning av hjärtstartaren efter akutanvändning, så att den återställs på sin plats så snabbt som möjligt.
 • Med ett årligt besiktningsbesök skickar vi en tekniker över en gång per år för att kontrollera att allt är som det ska. Här kontrolleras defibrillator, batteriskick, elektroder och skåp/upphängning. Om det finns fel/brister rapporteras detta direkt till oss och avtalsansvarig och korrigeringar kommer att göras enligt närmare överenskommelse.

(Obs, ett årligt kontrollbesök inkluderar inte byte av elektrod och batteri, utan är ett visuellt besök.)

Cardiac Science Powerheart G3

Cardiac Science Powerheart G5

DefiSign AED

Defibtech Lifeline AED

Defibtech Lifeline VIEW

Hjärtlig samarit

iPad SP1

iPad SP2

iPad NF1200

Lifepak CR 2 (ring för info)

Lifepak CR plus (ring för info)

Livspaket 1000

Median A15

Median A10

Minday BeneHeart C1

Mindray BeneHeart C2

Nihon Kohden 3100

Nihon Kohden 2100

Philips HS1

Philips FRX

Primedic Heartsave AED

Schiller FRED lätt

Schiller FRED easyport

Zoll AED plus

tum 3

VIDARE INFORMATION

Priset kan variera i förhållande till defibrillatormodellen.

Vid akut användning skickar vi nya elektroder och ev batteri för att säkerställa att defibrillatorn är redo att användas igen så snart som möjligt.

Nytt batteri vid behov. Om det låga batteriläget beror på felaktig förvaring eller hantering tillfaller kostnaden för ett nytt batteri den avtalsansvarige.

Lånestartare ställs till förfogande under en begränsad period om befintliga hjärtstartare är för reparation, stulna eller liknande.

I händelse av att skickade batterier/elektroder tappas bort eller på annat sätt försvinner tillkommer kostnaden för att ersätta dem på den avtalsansvarige.

Det är viktigt att det finns en kontaktperson knuten till som vi ska kontakta vid behov.

När du skapar ett serviceavtal på en befintlig defibrillator krävs defibrillatorns modell- och serienummer.

Även hur mycket återstående livslängd som finns kvar på batteriet och elektroderna.

Om delarna har en kort befintlig livslängd kan en avgift tas ut vid tillkomsten motsvarande löptiden

Uppsägning av serviceavtalet ska ske skriftligen senast 3 månader före nästa fakturadatum. Uppsägningen skickas skriftligen till ordre@cardiolife.dk.

Sparekassen Vendsyssel:

KONTOFÖRSÄLJNING: 9070 2021050574

IBAN: DK7990702021050574

BIC-kod: VRAADK21

(+45) 9360 8025