Allmänna Villkor

FÖR AED-SHOP.SE
Gäller 2023 – Dessa villkor ersätter alla andra tidigare tryckta villkor.
Hjertestartershop.dk är ett 100 % danskägt företag . Innan du använder Hjertestartershop.dk, samt alla tjänster som webbplatsen innehåller, vänligen läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Hjertestartershop.dk. Genom att använda webbplatsen accepterar du automatiskt dessa villkor.

Immateriella rättigheter
Innehåll, produkter, funktioner och tjänster på AED-SHOP.SE är, och förblir, exklusiv egendom för Hjertestartershop.dk och associerade partners. Webbplatsen och varumärket är skyddade av upphovsrätt och andra lagar i både Danmark och utomlands. Varken logotyp, text eller bildmaterial producerat av Hjertestartershop.dk får användas utan föregående skriftligt tillstånd från Hjertestartershop.dk.
AED-SHOP.SE drivs av:

Cardiocare Sweden   

( part of Cardiocare Scandinavia – managed by Firetac Aktiebolag, Sweden

Address: Lau Liffride 127

623 62 Ljugarn

Sweden

Länkar till andra webbshoppar och hemsidor
Hjertestartershop.dk kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av AED-SHOP.SE
Hjertestartershop.dk har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis för någon tredjeparts webbshop eller tjänst. Vi rekommenderar att du läser villkoren och integritetspolicyn för alla tredjepartswebbbutiker och tjänster som du besöker.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst.

Kontakt
Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

Ja, vi lagrar dina uppgifter

Hjertestartershop.dk lagrar och använder dina uppgifter, men aldrig utan ditt samtycke. Vi försöker göra det helt transparent för dig genom att erbjuda dig en direktexport av dina data. Du kan också radera dem om vi inte längre får lagra dem.

Hjertestartershop.dk prioriterar skyddet av personlig information. Vi följer instruktioner från personuppgiftslagen och den norska datatilsynet, så att du säkert kan vistas på vår webbplats.
När du kontaktar oss via internet, per telefon eller per post kommer din förfrågan i vissa fall att sparas elektroniskt. Vi behandlar alltid informationen konfidentiellt och lämnar den inte vidare till externa samarbetspartners, förutom i den mån det är nödvändigt för att uppfylla parternas överenskommelse, bland annat vid vidarebefordran av information till bank, transportör, leverantör etc. Det är förbjudet för dessa företag att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som vi har begärt eller enligt lag. . Insamlad data lagras inte i krypterad form, men är ändå väl skyddad. Alla anställda som arbetar med personuppgifter omfattas av en undertecknad tystnadsplikt.
Du kan få mer detaljerad information om de uppgifter vi har registrerat om dig och få eventuella felaktiga registreringar rättade genom att kontakta AED-SHOP.SE.
Informationen raderas när användaren varit inaktiv i 5 år.

Betalning

Rättigheter
Hjertestartershop.dk accepterar betalning med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard och faktura med förskottsbetalning.
Alla belopp är i DKK, danska kronor och inkluderar moms och leverans om inget annat anges.
Hjertestartershop.dk använder en godkänd betalningsserver från Clearhaus och Quickpay, som säkert krypterar all din kontoinformation med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyder att varken Hjertestartershop.dk eller andra kan läsa din personligt känsliga information.

Äganderätter

Rättigheter

Äganderätten till det sålda kvarstår hos AED-SHOP.SE tills hela köpeskillingen är betald, varför köparen tills dess inte har rätt att sälja, pantsätta, hyra ut, låna ut, ge bort, deponera eller på annat liknande sätt förfoga över effekterna. Om tjänster inte betalas i tid, eller om köparen på annat sätt underlåter att följa någon av bestämmelserna i detta avtal, har Hjertestartershop.dk rätt att återta de sålda effekterna via kronofogden, eller kräva sin restfordran reglerad i enlighet med kreditavtalslagen. restfordran som gäller köparen.

Rättigheter

Om du ångrar ditt köp har du 30 dagars ångerrätt när du handlar på AED-SHOP.SE. Ångerrätten löper från den dag du mottagit din vara. Du kan också ångra köpet genom att vägra ta emot varan. Du får självklart tillbaka det belopp du betalat. Beloppet kommer att överföras till det senare angivna bankkontot när vi fått tillbaka varan och kontrollerat att den följer reglerna för avbeställning. Den enda kostnaden du har när du ångrar dig är portot för att skicka tillbaka varan till oss.
Utöver produkten ska du bifoga en kopia av din orderbekräftelse, följesedel eller din faktura.

Rättigheter

Ångerrätten kan endast utövas om varorna returneras i väsentligen samma skick och kvantitet. Ångerrätten upphör därför om du använder varan på ett sätt som uppenbarligen avsevärt minskar varans försäljningsvärde.
Vid köp av hjärtstartare och liknande är originalförpackningen alltid en betydande del av produktens värde. Förpackningen måste därför alltid skickas tillbaka för att förutsättningarna för att utöva ångerrätten ska vara uppfyllda. Om du ångrar köpet ska varorna skickas till:

Cardiocare Sweden
Lau Liffride 127
623 62 Ljugarn
Sweden

Klagorätt

Köparen ska omedelbart efter mottagandet göra en noggrann undersökning av leveransen för att säkerställa att varan är felfri och levererad enligt kontrakt. Om köparen vid denna tidpunkt anser att varan lider av ett fel måste han, om han vill åberopa felet, snarast möjligt ge Hjertestartershop.dk skriftligt meddelande om detta.
Hjertestartershop.dk:s leveranstider, skriftlig reklamation görs, köparen är utesluten i alla avseenden från att hävda alla defekter, ersättning eller eventuella garantianspråk eller andra rättigheter. När du handlar på www.Hjertestartershop.dk ges du 2 års reklamationsrätt i enlighet med köplagen. Vår reklamationsrätt gäller material- och/eller tillverkningsfel. Reklamationen gäller inte fel eller skador orsakade av felaktig användning av produkten/tjänsten. Det innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller priset reducerat, beroende på den specifika situationen. Vissa produkter kan köpas med längre fabriksgaranti, som t.ex defibrillatorer.
Reklamationsrätten omfattar konstruktionsfel, tillverkningsfel, materialfel och komponentfel. Alla andra fel kan inte klagas på. Vid köp omfattar reklamationsrätten inte om fel och defekter uppstår på grund av transportskador, felaktig montering, installationsfel, överbelastning, våld mot produkten, oavsiktlig användning av produkten, bristande underhåll, bristande kunskap om hur produkten ska användas eller andra liknande omständigheter som fabriken inte har inflytande över.
Vid tveksamhet bör kontakt tas till AED-SHOP.SE innan montering sker.
Ingen garanti ges på försäljning av begagnade produkter.

Cookiepolicy och personlig information

Ja, vi använder också cookies

Hjertestartershop.dk använder cookies för att optimera användarupplevelsen och för att utveckla webbplatsen genom att samla in statistik om trafiken på webbplatsen.

Cookies hjälper oss bland annat att se när våra kunder använder vår webbplats, vad de klickar på – och vilken enhet de använder för att besöka webbplatsen. Uppgifterna kan inte användas för att identifiera dig som individ. Allt sker anonymt och vi kan inte heller använda cookies för att länka data från enheten du besöker vår webbplats från med annan information om dig. Google, MailChimp, Hotjar och Smartsupp samlar in statistik med hjälp av en cookie på din dator. De placerar en ofarlig cookie på din dator å våra vägnar.

Hur man väljer bort cookies
Du kan själv kontrollera om du vill ha cookies på din maskin. Cookien vi placerar på din maskin finns i princip där för alltid. Såvida du inte aktivt tar bort dina cookies på din maskin . I de vanligaste webbläsarna görs detta genom att radera historik och/eller webbläsardata. Du hittar mer information om att välja bort cookies på http://minecookies.org/fravalg , som utvecklades av FDIM, Association of Danish Interactive Media.

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare av en webbserver.
Dess uppgift är att registrera besöksmönster på en webbplats, och den kan inte överföra virus eller andra skadliga program.
Hjertestartershop.dk är en del av företaget CardioLife ApS.
Se CardioLifes dataskyddspolicy.


AED-SHOP.SE
Part of Cardiocare Scandinavia - Managed by Firetac Aktiebolag, Sweden
Lau Liffride 127
623 62 Ljugarn 
Sweden
Tel: 559201-2388
info@cardiocare.se
Vat no: SE559201238801 

Copyright Ⓒ AED-SHOP.SE 2023 | Alla priser är exkl. moms och frakt.
Vi reserverar oss för fel och brister i priser och texter samt för slutsålda varor.