Rättsligt meddelande

Villkoren och avtalen för Hjertestartershop.dk:

Dessa villkor ersätter alla tidigare tryckta villkor.

Hjertestartershop.dk är ett 100% danskt företag. Innan du använder Hjertestartershop.dk och alla dess tjänster, vänligen läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Hjertestartershop.dk. Genom att använda webbplatsen godkänner du automatiskt dessa villkor.

Immaterialrätt

Innehåll, produkter, funktioner och tjänster på Hjertestartershop.dk är och förblir exklusiv egendom för Hjertestartershop.dk och dess samarbetspartners. Webbplatsen och varumärket är skyddade av upphovsrätt och andra lagar både i Danmark och utomlands. Varken logotyp, texter eller bildmaterial producerat av Hjertestartershop.dk får användas utan skriftligt tillstånd från Hjertestartershop.dk. Hjertestartershop.dk drivs av Cardiolife ApS.

Länkar till andra webbutiker och webbplatser

Hjertestartershop.dk kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Hjertestartershop.dk. Hjertestartershop.dk har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicy eller praxis hos någon tredjeparts webbutik eller tjänst. Vi rekommenderar att du läser villkoren, betingelserna och integritetspolicyn på alla tredjeparts webbutiker och tjänster du besöker.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst.

Kontakt

Om du har frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.

Ja, vi sparar dina data. Hjertestartershop.dk sparar och använder dina data, men aldrig utan ditt samtycke. Vi försöker göra det helt transparent för dig genom att erbjuda direkt export av dina data. Du kan också ta bort dem om vi inte längre får lagra dem.

Hjertestartershop.dk prioriterar skyddet av personuppgifter högt. Vi följer riktlinjerna från Persondataloven och Datatilsynet för att du ska kunna känna dig trygg på vår webbplats. När du kontaktar oss via internet, telefon eller e-post, kan din förfrågan i vissa fall sparas elektroniskt. Vi behandlar alltid informationen konfidentiellt och lämnar den inte ut till externa samarbetspartners, förutom i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla avtalet, inklusive vidarebefordran av information till bank, fraktbolag, leverantör, etc. Dessa företag har förbjudits att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de vi efterfrågat eller som lagen föreskriver. Insamlade data lagras inte i krypterad form, men är fortfarande väl skyddade. Alla medarbetare som hanterar personuppgifter är bundna av en underskriven sekretessförbindelse. Du kan få mer information om de uppgifter vi har registrerat om dig och få felregistreringar rättade genom att kontakta Hjertestartershop.dk. Informationen raderas när användaren har varit inaktiv i 5 år.

Betalning

Hjertestartershop.dk tar emot betalning med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard och förskottsbetalning med faktura. Alla belopp är i danska kronor (DKK) och inklusive moms och leverans, om inte annat anges. Hjertestartershop.dk använder en godkänd betalningsserver från Clearhaus och Quickpay, som krypterar alla dina kontouppgifter säkert med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det innebär att varken Hjertestartershop.dk eller någon annan kan läsa dina personkänsliga uppgifter.

Äganderätt

Rättigheter Äganderätten till det sålda förblir hos Hjertestartershop.dk tills hela köpesumman är betald, vilket innebär att köparen fram till dess inte har rätt att sälja, pantsätta, hyra ut, låna ut, ge bort, deponera eller på annat sätt förfoga över produkterna. Om betalningar inte sker i rätt tid eller om köparen bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal, har Hjertestartershop.dk rätt att via kronofogden återta de sålda produkterna eller kräva sin fordran enligt kreditaftalslagen. Hjertestartershop.dk har rätt att realisera föremålet som omfattas av äganderättsförbehållet och har även rätt att göra en eventuell restfordran gällande gentemot köparen.

Ångerrätt Om du ångrar ditt köp har du 30 dagars ångerrätt när du handlar på www.Hjertestartershop.dk. Ångerrätten gäller från den dag du mottagit din vara. Du kan också ångra köpet genom att vägra att ta emot varan. Självklart får du tillbaka beloppet du har betalat. Beloppet överförs till den angivna bankkontot när vi har fått tillbaka varan och kontrollerat att den uppfyller ångerreglerna. Den enda kostnad du har när du ångrar är portokostnaden för att returnera varan till oss. Förutom varan ska du bifoga en kopia av din orderbekräftelse, leveransnota eller faktura.

Ångerrätten kan endast användas om varan återlämnas i väsentligt samma skick och mängd. Ångerrätten upphör om du använder varan på ett sätt som tydligt minskar varans försäljningsvärde. Vid köp av hjärtstartare och liknande är den ursprungliga förpackningen alltid en väsentlig del av varans värde. Därför måste förpackningen alltid skickas tillbaka för att ångerrätten ska vara uppfylld. Om du ångrar köpet ska varorna skickas till:

CardioLife ApS - Hjertestartershop.dk

Fabrikvej 11C 8260 Viby J

Reklamationsrätt

Vid mottagandet ska köparen noggrant undersöka leveransen för att försäkra sig om att varan är felaktig eller levererad enligt avtalet. Om köparen vid detta tillfälle anser att varan lider av fel, måste denne, om denne vill göra anspråk på felet, ge skriftlig meddelande om detta till Hjertestartershop.dk så snart som möjligt. Efter Hjertestartershop.dk's leveranstid, om en skriftlig reklamation görs, har köparen i alla avseenden inte rätt att göra några krav på fel, ersättning eller eventuella garantier eller andra rättigheter. När du handlar på www.Hjertestartershop.dk ges 2 års reklamationsrätt enligt köplagen. Vår reklamationsrätt gäller för fel i material och / eller tillverkning. Reklamationen gäller inte fel eller skador som uppstår på grund av transportskador, felinstallation, felaktig montering, överbelastning, våld mot produkten, oavsiktlig användning av produkten, bristande underhåll, bristande kunskap om användning av produkten eller andra liknande omständigheter som fabriken inte har någon inverkan på. Vid tvivel ska du kontakta Hjertestartershop.dk innan montering sker. Inga garantier lämnas för försäljning av begagnade produkter.

Cookiepolicy och personuppgifter

Ja, vi använder också cookies. Hjertestartershop.dk använder cookies för att optimera användarupplevelsen och för utveckling av webbplatsen genom att samla in statistik om trafiken på webbplatsen.

Cookies hjälper oss bland annat att se när våra kunder använder vår webbplats, vad de klickar på - och vilken enhet de använder för att besöka webbplatsen. Informationen kan inte användas för att identifiera dig som individ. Allt sker anonymt, och vi kan inte heller använda cookies för att koppla data från den enhet du besöker vår webbplats från med annan information om dig. Det är Google, MailChimp, Hotjar och Smartsupp som samlar in statistik med hjälp av en cookie på din dator. De sätter in en ofarlig cookie på din dator på våra vägnar.

Så här avaktiverar du cookies

Du kan själv kontrollera om du vill ha cookies på din enhet. Cookien vi placerar på din enhet finns där som standard för alltid, om du inte aktivt raderar dina cookies på din enhet. I de vanligaste webbläsarna görs detta genom att radera historik och / eller webbläsardata. Du kan hitta mer information om att avaktivera cookies på http://minecookies.org/fravalg, som utvecklats av FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare av en webbserver. Dess uppgift är att registrera besöksmönster på en webbplats, och den kan inte överföra virus eller andra skadliga program. Hjertestartershop.dk är en del av företaget CardioLife ApS. Se CardioLifes dataskyddspolicy.

KONTAKT

Hjertestartershop.dk

Fabrikvej 11C

DK-8260 Viby J

Telefon: +45 93 60 80 25

kontakt@hjertestartershop.dk

ordre@hjertestartershop.dk

CVR: 41025921

Upphovsrätt Ⓒ Hjertestarterstartershop.dk 2023 | Alla priser inklusive moms. Reservation för fel och brister i priser och texter samt för slutsålda varor.