Integritetspolicy

Hjertestartershop.dk sparar och använder dina data, men aldrig utan ditt samtycke. Vi strävar efter att göra det helt transparent för dig genom att erbjuda en direkt export av dina data. Du kan också ta bort dem om vi inte längre får lagra dem.

Hjertestartershop.dk prioriterar skyddet av personuppgifter högt. Vi följer riktlinjerna från Persondataloven och Datatilsynet så att du tryggt kan vara på vår webbplats. När du kontaktar oss via internet, telefon eller e-post kan din förfrågan ibland sparas elektroniskt. Vi behandlar alltid informationen konfidentiellt och vidarebefordrar den inte till externa samarbetspartners, förutom om det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal, inklusive vidarebefordran av information till bank, fraktbolag, leverantör etc. Dessa företag är förbjudna att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de vi begärt eller som lagen föreskriver. Insamlade data lagras inte i krypterad form, men är fortfarande väl skyddade. Alla medarbetare som hanterar personuppgifter är bundna av en underskriven sekretessförbindelse. Du kan få mer information om de uppgifter vi har registrerat om dig och få felregistreringar rättade genom att kontakta Hjertestartershop.dk. Informationen raderas när användaren varit inaktiv i 5 år.